ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

Použitelné konstanty

Tlačítko použitelné konstanty zobrazí okno s dostupnými konstantami, které lze do Word dokumentů vkládat a tyto jsou pak při otevření ze spisu nahrazeny konkrétními hodnotami ze spisu.