ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

MS Outlook - Přidat do seznamu korespondence

Přenos do seznamu korespondence funguje na téměř totožném principu jako přenos do obsahu spisu, který je popsán v předchozím tématu, rozdíl je pouze v tom, že se výsledek se ukládá do seznamu korespondence.