Porządkowania użytkownika

WinDirStat

Porządkowania użytkownika

Tej właściwości powinni używać użytkownicy zaawansowani.

Możesz zdefiniować do 10 akcji porządkowania dysku. Porządkowania są określone przez polecenia uruchamiane z linii poleceń.

Wybierz określoną pozycję z listy i włącz ją zaznaczając opcję 'Aktywne'. Podaj nazwę, która będzie wyświetlana w menu.

Wpisz polecenia w oknie 'Wiersz polecenia'. Użyj "Trybu MS-DOS" (Windows 9x, command.com) lub "Wiersza polecenia" (NT, cmd.exe), aby uzyskać pomoc na temat dostępnych poleceń i aby przetestować ich działanie.

Przykłady

 • dir /b > dir.txt
  Eksportuje nazwy plików do pliku dir.txt.
 • del *.bak
  Usuwa wszystkie pliki z rozszerzeniem *.bak w bieżącym katalogu.
 • del /s *.bak *.tmp
  Usuwa pliki z rozszerzeniem *.bak oraz *.tmp z bieżącego katalogu i wszystkich jego podkatalogów.
 • windirstat.exe "%p"
  Uruchamia drugą instancję programu WinDirStat, ze ścieżką do wybranego katalogu (w zmiennej PATH musi być ścieżka do programu WinDirStat).

Przykłady (NT i wyższe)

 • echo %n & pause
  Wyświetla nazwę bieżącego katalogu.
 • cd & pause
  Wyświetla bieżącą ścieżkę i czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza.
 • cd .. && myzip "%n"
  Kompresuje wybrany katalog (z użyciem hipotetycznego programu myzip).

Znaczenie symboli zastępczych %p, %n, %sp, %sn jest omówione w oknie dialogowym. Nie zapomnij umieścić ich w cudzysłowie, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Wykonywanie linii poleceń

Przypuśćmy, że użytkownik wpisał polecenie

xyz
WinDirStat próbuje uruchomić następujący proces:
%COMSPEC% /c xyz

Więcej opcji

Określenie, dla jakich typów pozycji (pliki, katalogi) działa porządkowanie. Ostrożnie z używaniem ścieżek UNC: wiersz polecenia nie zmienia ścieżki (chdir) na ścieżkę UNC!

Określenie, czy porządkowanie ma przebiegać wgłąb (rekurencyjnie) dla wszystkich podkatalogów (pierwsze najgłębsze).

Znaczenie innych opcji nie powinno sprawiać problemów.