Konfiguracja

WinDirStat

Konfiguracja

Ogólne

Ograniczenia krzyżowych systemów plików (NT lub wyższy). W systemie NTFS można montować katalogi. Domyślnie WinDirStat przestaje skanować po napotkaniu takiego punktu montowania, tzn. pokazuje użycie tylko w jednym systemie plików. Można tutaj zmienić domyślne ustawienia programu. (Punkty montowania nie są rozpoznawane dla dysków UNC.)

Przejdź przez punkty krzyżowe (oprócz punktów montowania dysków) (NT lub wyższy). W systemie NTFS katalog docelowy może być "przeszczepiany" do innego katalogu przez użycie punktów krzyżowych (z angielskiego "node points") (Do tworzenia takich punktów potrzeba oddzielnego oprogramowania, np. awxlink, który można załadować z http://www.arniworld.de/.) Domyślnie WinDirStat zatrzymuje skanowanie katalogu po napotkaniu takiego punktu. Tutaj można zmienić to zachowanie.

Styl listy. Opcje mają zastosowanie do wszystkich list w programie WinDirStat.

Język. Oprócz wbudowanego języka angielskiego, za pomocą tej opcji można zmienić język na inny, spośród oferowanych przez program WinDirStat (patrz dostępność biblioteki wdsrxxxx.dll). Zmiana języka jest widoczna, po restarcie programu.

Lista katalogów

Dwie opcje kontrolujące kolumny 'Poddrzewo procentowo' i 'Procentowo' wyświetlane w czasie skanowania. Można wybrać kolory wyświetlane dla procentowej prezentacji poddrzewa.

Mapa drzewa

Opcje do zarządzania wyglądem mapy drzewa; cieniowaniem, liniami siatki, kolorem wybranego prostokąta.

Porządkowanie

Możesz tutaj zdefiniować swoje własne porządkowania.

Raport

Administratorzy mogą określić wygląd wysyłanego raportu.