Relacje między widokami

WinDirStat

Relacje między widokami

Wspaniałą funkcjonalnością programu WinDirStat jest złączenie trzech widoków: Listy katalogów, Listy rozszerzeń plików oraz Mapy drzewa, za pomocą relacji.

Lista katalogów -> Mapa drzewa

Kiedy wybierasz pozycję (katalog lub plik) na liście katalogów, mapa drzewa także wskazuje ten element, zaznaczając go kolorową ramką. W szczególności możesz zobaczyć rozmiar katalogów.

Mapa drzewa -> Lista katalogów

Kiedy klikniesz element na mapie drzewa, zostaje on zazaczony kolorową ramką. Po tej operacji lista katalogów jest rozwijana (jeżeli to konieczne) i wybierany jest wskazany plik. Możesz więc, przez kliknięcie na dużym prostokącie, zobaczyć ścieżkę do pliku, jego nazwę i atrybuty.

Zatem użycie relacji powoduje, że elementy wybrane na liście katalogów i na mapie drzewa są zawsze takie same.

Lista katalogów + Mapa drzewa -> Lista rozszerzeń plików

Kiedy wybierasz plik na liście katalogów (lub na mapie drzewa), lista rozszerzeń pokazuje typ pliku (rozszerzenie). Rozszerzenie jest wybierane i pokazywane na liście, która jest tak przesuwana, aby było ono widoczne w oknie. Możesz zatem zobaczyć opis i statystyki dla tego typu pliku.

Lista rozszerzeń -> Mapa drzewa

Kiedy wybierasz określony typ pliku na liście rozszerzeń, mapa drzewa oznacza wszystkie pliki o wybranym typie.