Lista rozszerzeń plików

WinDirStat

Lista rozszerzeń plików

Lista rozszerzeń plików zawiera wszystkie typy rozszerzeń występujące w drzewie katalogowym. Dla każdego typu kolumna "Bajtów" pokazuje sumę rozmiaru plików o danym rozszerzeniu. Domyślnie, lista rozszerzeń jest sortowana malejąco wg tej kolumny. Tak więc na samej górze znajdują te typy plików, które zajmują najwięcej przestrzeni na twardym dysku.

Dwanaście kolorów jest przypisanych do tych dwunastu typów plików, które zajmują najwięcej przestrzeni na dysku. Reszta jest szara. Pliki te są reprezentowane na mapie drzewa za pomocą tych właśnie kolorów.

Kolumny

  • Rozszerzenie. Ikona i nazwa rozszerzenia.
  • Kolor. Kolor, jaki jest używany do przedstawienia plików tego typu na mapie drzewa.
  • Opis. Opis typów plików. Opis ten jest tożsamy z opisem jaki można zobaczyć w Eksploratorze Windows.
  • Bajtów. Całkowita objętość plików o tym typie rozszerzenia w drzewie katalogowym. Suma rozmiarów wszystkich plików o danym typie.
  • % Bajtów. Ta sama informacja jako procent zajętości całego drzewa katalogowego.
  • Plików. Liczba plików o danym rozszerzeniu w całym drzewie katalogowym.

Operacje

Kliknięcie na rozszerzeniu: Mapa drzewa podświetla wszystkie pliki danego typu.