Lista katalogów

WinDirStat

Lista katalogów

Lista katalogów pokazuje zawartość dysku w postaci drzewa (jak Eksplorator Windows), z tą różnicą, że katalogi i pliki są posortowane wg rozmiarów w porządku malejącym. Na samej górze znajdują się katalogi i pliki, które zajmują nawięcej przestrzeni na dysku twardym. Kiedy rozwiniesz katalog, jego zawartość jest posortowana w taki sam sposób, itd...

Kolumny

 • Nazwa. Ta kolumna pokazuje nazwy plików i katalogów, oraz ich drzewiastą strukturę.
 • Rozmiar. Dla plików, jest to rozmiar pliku w bajtach. Dla katalogów, jest to rozmiar poddrzewa, który jest sumą rozmiarów wszystkich jego podkatalogów oraz plików.
 • Poddrzewo procentowo. Kolumna pokazuje, jaka jest wielkość poddrzewa w stosunku do wielkości jego elementów. Informacja ta jest porównywalna jedynie dla jednego poziomu i zawsze odnosi się do rozwiniętego elementu nadrzędnego
  [Podczas skanowania kolumna ta pokazuje animację pacman oraz liczbę procesów czytających dla danego poddrzewa.]
 • Procentowo. Umieszczona jest tutaj ta sama informacja, jak w kolumnie "Poddrzewo procentowo", ale w procentach.
  [Podczas skanowania kolumna ta może opcjonalnie pokazywać czas zużyty na skanowanie danego poddrzewa.]
 • Pliki. Liczba plików w poddrzewie.
 • Podkatalogi. Liczba podkatalogów w poddrzewie.
 • Elementy. Liczba elementów w poddrzewie. Suma ilości "Plików" i "Podkatalogów".
 • Ostatnia modyfikacja. Data ostatniej modyfikacji w poddrzewie.
 • Atrybuty. Atrybuty pliku/katalogu. R = tylko do odczytu, H = ukryty, S = systemowy, A = archiwalny, C = skompresowany, E = zaszyfrowany.

Operacje

W kolumnie "Nazwa" możesz rozwijać i zwijać katalogi klikając na małe kwadraciki ze znakiem + lub -, tak jak w Eksploratorze Windows. Kliknięcie na nazwę wybiera dany element. Następnie możesz nawigować po drzewie, używając klawiszy strzałek.

Mapa drzewa zawsze oznacza wybrane elementy za pomocą kolorowej ramki.

Jeżeli wybierzesz plik, lista rozszerzeń plików pokazuje jego typ.

Sortowanie może być zadane, przez kliknięcie na nagłówku kolumny.