Deinstalacja

WinDirStat

Deinstalacja

  • Usuń katalog C:\program files\windirstat
  • Usuń skróty dla programu WinDirStat
  • Dla użytkowników zaawansowanych: Usuń HKCU\Software\seifert\windirstat.