Sortowanie

WinDirStat

Sortowanie

Wszystkie listy w programie WinDirStat mogą być sortowane wg potrzeb. Bieżące sortowanie jest oznaczane symbolem < lub > w nagłówku kolumny. < oznacza sortowanie rosnąco, a > sortowanie malejąco.

Możesz ustawić pożądane sortowanie, klikając na nagłówku wybranej kolumny.

W rzeczywistości dwie kolumny są odświeżane, po przesortowaniu. Pierwsza, to ta, która została kliknięta przez użytkownika w celu posortowania. Druga - jeżeli elementy w sortowanej właśnie kolumnie są takie same - to ta, która była posortowana poprzednio.

Sortowanie listy katalogów uwzględnia strukturę drzewa: sortowane są elementy znajdujące się na tym samym poziomie.

Uwagi

Szerokość kolumn oraz ich ułożenie może być regulowane za pomocą technologii przeciągnij i upuść. Ułożenie kolumn i ich szerokość są zapamiętywane. Oznacza to, że po ponownym uruchomieniu programu przywracane są ostatnie ustawienia użytkownika.