Nie można otworzyć wiadomości programu Microsoft Outlook Express

Microsoft Windows Desktop Search

Nie można otworzyć wiadomości programu Microsoft Outlook Express
Jeśli program Microsoft Outlook Express jest skonfigurowany do pobierania tylko nagłówków z konta znajdującego się na serwerze, takim jak Hotmail, mogą wystąpić problemy podczas próby otwarcia wiadomości w oknie wyników usługi Microsoft Windows Desktop Search. Ponadto w okienku podglądu wyników usługi Windows Desktop Search może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że program Outlook Express nie działa.

Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować program Outlook Express tak, aby przy każdym połączeniu z serwerem pobierał całą zawartość wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie kont poczty e-mail na serwerze w Pomocy programu Outlook Express.