Otwieranie plików i wiadomości e-mail oraz praca z nimi w oknie wyników

Microsoft Windows Desktop Search

Otwieranie plików i wiadomości e-mail oraz praca z nimi w oknie wyników

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu w oknie wyników usługi Microsoft Windows Desktop Search powoduje wyświetlenie takich samych opcji jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu w Eksplorator WindowsEksploratorze Windows lub programie do obsługi poczty e-mail.

Na przykład:

  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wiadomości e-mail umożliwia jej otwarcie, usunięcie bądź przeniesienie, odpowiedzenie na nią albo przesłanie jej dalej. Można również wyszukiwać wiadomości wchodzące w skład tej samej konwersacji lub wiadomości mających takiego samego autora lub datę.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku w formacie Microsoft Windows media (wma) umożliwia odtworzenie pliku, dodanie go do listy odtwarzania i wykonanie innych czynności. Po zaznaczeniu kilku plików muzycznych lub wideo zaznaczenie będzie odtwarzane jako jedna lista odtwarzania.
  • Przeciągnięcie plików lub elementów programu Microsoft Outlook z okna wyników wyszukiwania, tak samo jak w Eksplorator WindowsEksploratorze Windows lub programie Outlook.

Uwagi

  • Te opcje są dostępne tylko w przypadku elementów poczty e-mail pochodzących z domyślnego programu poczty e-mail. Jeśli na przykład domyślnym programem poczty e-mail jest program Microsoft Outlook, opcje te są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wiadomości programu Outlook, ale nie są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wiadomości programu Microsoft Outlook Express.
  • Aby przeglądać okno wyszukiwania usługi Windows Desktop Search w sposób sekwencyjny, naciśnij klawisze CTRL+TAB.