Porady dotyczące zawężania wyszukiwania

Microsoft Windows Desktop Search

Porady dotyczące zawężania wyszukiwania
Usługa Microsoft Windows Desktop Search rozpoznaje wiele zaawansowanych operatorów kwerend, które umożliwiają zawężenie wyszukiwania. Są one szczególnie użyteczne podczas przeszukiwania dużej liczby plików.
Wpis Znajdowane elementy
babcia Elementy zawierające wyraz babcia, BABCIA, BaBcIa lub wyraz „babcia” zapisany za pomocą innej kombinacji wielkich i małych liter.
babcia kowalska Elementy zawierające oba wyrazy babcia i kowalska, ale niekoniecznie w tej kolejności.
babcia NOT kowalska Elementy zawierające wyraz babcia, ale niezawierające wyrazu kowalska.
babcia OR kowalska Elementy zawierające wyraz babcia, wyraz kowalska lub oba te wyrazy.
"babcia kowalska" Elementy zawierające dokładną frazę babcia kowalska.
babcia ma_załącznik:true Elementy z załącznikami, które zawierają wyraz babcia.
babcia jest_załącznikiem:true Elementy będące załącznikami, które zawierają wyraz babcia.
babcia data:wczoraj

Elementy zawierające wyraz babcia i mające wczorajszą datę.

Usługa Windows Desktop Search rozpoznaje również następujące wartości daty:

  • Daty względne: na przykład dziś, jutro, wczoraj
  • Daty względne składające się z wielu wyrazów: Na przykład ten tydzień, przyszły miesiąc, ubiegły tydzień, zeszły miesiąc, przyszły rok.
  • Dni: Niedziela, Poniedziałek ... Sobota
  • Miesiące: Styczeń, Luty ... Grudzień
autor:babcia Elementy utworzone przez osobę, której nazwa zawiera wyraz babcia.
autor:"babcia kowalska" Elementy utworzone przez osobę babcia kowalska.
temat:"babcia kowalska" Elementy, których temat zawiera frazę babcia kowalska.
temat:babcia kowalska Elementy zawierające wyraz babcia w wierszu tematu i wyraz kowalska w dowolnej części dokumentu.