Konfiguracja opcji paska pulpitu Deskbar

Microsoft Windows Desktop Search

Konfiguracja opcji paska pulpitu Deskbar
  1. Kliknij wewnątrz pola wyszukiwania paska pulpitu Deskbar, kliknij Logo systemu Windows, a następnie wskaż polecenie Opcje paska pulpitu.
  2. Wybierz jedną z następujących opcji:
    • Włącz wyszukiwanie podczas wpisywania: przy użyciu tej opcji usługa Windows Desktop Search może rozpocząć wyszukiwanie od razu po rozpoczęciu wpisywania.
    • Zapisz historię wyszukiwania: pozwala wybrać, czy historia wyszukiwania ma być wyświetlana w oknie wyników usługi Windows Desktop.
    • Wyświetl przycisk Przejdź: ukrywa lub wyświetla przycisk przycisk Przejdź.
    • Wyszukaj na pulpicie lub Wyszukaj w sieci Web: umożliwia wybranie jako domyślnej lokalizacji komputera lub Internetu.

Uwaga

Znacznik wyboru oznacza, że opcja została wybrana.