Microsoft Windows Desktop Search — wprowadzenie

Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search — wprowadzenie

Usługa Microsoft Windows Desktop Search stanowi najszybszą metodę wyszukiwania na komputerze wielu typów plików, w tym dokumentów, zdjęć, plików wideo oraz muzyki. Usługa Windows Desktop Search wyszukuje również elementy programu Microsoft Office Outlook lub Microsoft Outlook Express, takie jak wiadomości e-mail, kontakty oraz terminy.

Po zainstalowaniu usługi Windows Desktop Search funkcja Pomocnik wyszukiwania systemu Windows jest zastępowana przez usługę Windows Desktop Search. Pole wyszukiwania paska pulpitu Deskbar jest umieszczane na pasku zadań systemu Windows obok obszaru powiadomień:

Aby uzyskać dostęp do usługi Windows Desktop Search z menu Start, kliknij przycisk Start, a następnie wskaż polecenie Wyszukaj.
  1. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz wyszukiwane wyrazy w polu wyszukiwania paska pulpitu Deskbar.
  2. Aby rozpocząć wyszukiwanie na pulpicie, naciśnij klawisz ENTER.

    –lub–

    Aby przeszukać sieć Web, kliknij polecenie Wyszukaj w sieci Web.

Uwaga

Domyślnie pasek pulpitu Deskbar rozpocznie wyszukiwanie na pulpicie. Zmieniając opcje paska pulpitu Deskbar, można ustawić wyszukiwanie w sieci Web jako wyszukiwanie domyślne.