Problemy ze znalezieniem pliku

Microsoft Windows Desktop Search

Problemy ze znalezieniem pliku

Usługa Microsoft Windows Desktop Search działa tylko z programami Microsoft Office Outlook i Microsoft Outlook Express. Jeśli jest używany inny program poczty e-mail, wyszukiwanie wiadomości e-mail, terminów i kontaktów nie będzie możliwe.

Jeśli nie można znaleźć pliku, o którym wiadomo, że istnieje, lub jeśli podczas wyszukiwania na komputerze nie można znaleźć żadnych elementów, należy sprawdzić pisownię wyszukiwanych terminów i ponowić wyszukiwanie. Jeśli nie przyniesie to efektu, należy wypróbować jedno z poniższych rozwiązań.

 Potwierdzenie, że indeksowanie zostało ukończone

Po zainstalowaniu usługi Windows Desktop Search należy zaczekać, aż zostanie ukończone indeksowanie zawartości komputera. Jeśli nie można znaleźć pliku lub elementu programu Outlook, o którym wiadomo, że istnieje (na przykład niedawno go utworzono lub odebrano), być może plik lub element nie został jeszcze zindeksowany.

Wiadomości e-mail będą indeksowane tylko wtedy, gdy będzie uruchomiony program Outlook lub Outlook Express. Jeśli program Outlook lub Outlook Express nie był uruchomiony w trakcie pierwszego procesu indeksowania, wiadomości e-mail i inne elementy mogły nie zostać zindeksowane. Aby mieć pewność, że wiadomości e-mail zostaną zindeksowane, należy uruchomić program Outlook lub Outlook Express.

Aby sprawdzić stan indeksowania:

  1. W obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę indeksowania Ikona indeksowania.
  2. Kliknij polecenie Stan indeksowania.
  3. Aby ponownie uruchomić indeksowanie, kliknij przycisk Indeksuj teraz.
 Sprawdzenie, które lokalizacje plików są indeksowane

Domyślnie usługa Windows Desktop Search indeksuje pliki poczty e-mail i pliki zapisane w folderze Moje dokumenty. Jeśli lokalizacja folderu Moje dokumenty została zmieniona lub jeśli pliki są zapisywane w innej lokalizacji, można zmienić opcje usługi Windows Desktop Search, tak aby elementy znajdujące się w tych lokalizacjach były indeksowane, dzięki czemu będą znajdowane podczas wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz witrynę Ustawianie lokalizacji wyszukiwania.

 Sprawdzenie używanego programu poczty e-mail

Usługa Microsoft Windows Desktop Search działa tylko z programami Microsoft Office Outlook i Microsoft Outlook Express. Jeśli jest używany inny program poczty e-mail, wyszukiwanie wiadomości e-mail, terminów i kontaktów nie będzie możliwe.

 Sprawdzenie domyślnych opcji wyszukiwania

Domyślnie po wpisaniu wyszukiwanego terminu w polu wyszukiwania usługi Windows Desktop Search pliki są wyszukiwane wyłącznie na komputerze. Jeśli lokalizacja wyszukiwania została zmieniona, w wyniku czego usługa Windows Desktop Search wyszukuje najpierw w sieci Web, wyniki uzyskane po wpisaniu wyszukiwanego wyrazu i naciśnięciu klawisza ENTER mogą nie zawierać żadnych plików z komputera.

Aby zmienić opcje paska pulpitu, zobacz Konfiguracja opcji paska pulpitu Deskbar.

 Ponowne uruchomienie usługi Windows Desktop Search i dokończenie indeksowania komputera
  1. W obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę indeksowania Ikona indeksowania.
  2. Kliknij przycisk Zakończ.
  3. W menu Start wskaż polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie kliknij polecenie Windows Desktop Search.
  4. Przed rozpoczęciem wyszukiwania plików poczekaj, aż usługa Windows Desktop Search zakończy indeksowanie komputera. Po ukończeniu indeksowania zostanie wyświetlone powiadomienie.

Uwagi

  • Jeśli komputer jest zajęty, usługa Windows Desktop Search wstrzymuje indeksowanie do czasu powrotu komputera do stanu bezczynności. Dlatego część ostatnio dodanych elementów może nie zostać zindeksowana.
  • Ponadto usługa Windows Desktop Search indeksuje pierwszy megabajt tekstu w każdym dokumencie. W ten sposób można zapewnić, że wszystkie dokumenty, oprócz bardzo dużych, zostaną całkowicie zindeksowane, ale jeśli na komputerze znajduje się wyjątkowo duży dokument, a wyszukiwany termin występuje po pierwszym megabajcie tekstu, możliwe jest, że ten termin nie zostanie znaleziony.