Zatrzymywanie, ponowne uruchamianie lub sprawdzanie stanu indeksowania

Microsoft Windows Desktop Search

Zatrzymywanie, ponowne uruchamianie lub sprawdzanie stanu indeksowania
Usługa Microsoft Windows Desktop Search zużywa część mocy obliczeniowej komputera na tworzenie i obsługiwanie indeksu pulpitu, dlatego po zainstalowaniu usługi Windows Desktop Search czas reakcji komputera może się nieco zmienić. Jeśli komputer jest zajęty, proces indeksowania jest wstrzymywany do czasu, gdy zasoby komputera znów będą dostępne. Można także tymczasowo zatrzymać indeksowanie.
 Zatrzymywanie indeksowania
  1. W obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę indeksowania Ikona indeksowania.
  2. Kliknij przycisk Odłóż indeksowanie.
 Ponowne uruchamianie indeksowania
  1. W obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę indeksowania Ikona indeksowania.
  2. Kliknij polecenie Indeksuj teraz.
 Sprawdzanie stanu indeksowania
  1. W obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę indeksowania Ikona indeksowania.
  2. Kliknij polecenie Stan indeksowania.

Uwaga

Domyślnie usługa Windows Desktop Search wstrzymuje indeksowanie, gdy komputer jest zajęty lub zasilany z baterii.