Sortere elementer i resultatvinduet

Microsoft Windows Desktop Search

Sortere elementer i resultatvinduet
Du kan sortere etter filnavn, type, forfatter, dato eller en av kolonnene som vises i resultatvinduet.
  • Når du vil sortere resultatene, klikker du kolonneoverskriften du vil sortere etter.
  • Hvis du vil sortere etter relevans, klikker du i området til venstre for Tittel-kolonnen.