Endre indekseringsalternativer

Microsoft Windows Desktop Search

Endre indekseringsalternativer
  1. I systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows høyreklikker du indekseringsikonet Indekseringsikon.
  2. Klikk PC-søk i Windows Alternativer, og klikk deretter Avansert.
  3. Velg indekseringsalternativene du vil ha, og klikk deretter OK.