Resultater i Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search

Resultater i Microsoft Windows Desktop Search

Når du søker på datamaskinen, vises resultatene i resultatvinduet for Microsoft Windows Desktop Search. Du kan sortere eller begrense disse resultatene, eller du kan filtrere dem slik at bare en bestemt filtype vises. Du kan også bruke forhåndsvisningsruten til raskt å vise, åpne eller arbeide med innholdet i en fil eller et dokument.

Når resultatvinduet for PC-søk i Windows åpnes, vises det et ikon ved siden av hver fil som identifiserer filtypen. Ikonet word-ikon vises for eksempel ved siden av Microsoft Office Word-dokumenter. Ikonet word-vedlegg vises ved siden av e-postvedlegg som er Microsoft Word-dokumenter.

Obs!

Du kan forhåndsvise de fleste elementer i forhåndsvisningsruten for PC-søk i Windows-resultater. Full forhåndsvisning av Microsoft Office-dokumenter er imidlertid ikke tilgjengelig hvis du kjører kontor 2000.