Endre måten resultatene vises på

Microsoft Windows Desktop Search

Endre måten resultatene vises på
  1. Under Microsoft Windows Desktop Search klikker du Alternativer Knapp for alternativer for PC-søk.
  2. Gjør ett av følgende:
    • Hvis du vil vise store filikoner, klikker du Store ikoner.
    • Hvis du vil vise små ikoner, klikker du Små ikoner.
    • Du kan angi alternativer for forhåndsvisningsruten ved å velge Forhåndsvisningsrute og deretter klikke alternativene du vil ha.