Stanse midlertidig, starte på nytt eller kontrollere indekseringsstatusen

Microsoft Windows Desktop Search

Stanse midlertidig, starte på nytt eller kontrollere indekseringsstatusen
Microsoft Windows Desktop Search bruker noe av datamaskinens behandlingskapasitet til å bygge og opprettholde PC-indeksen, så du kan oppleve en endring i datamaskinens svartid etter at du har installert PC-søk i Windows. Hvis datamaskinen er opptatt, stoppes indekseringsprosessen midlertidig til flere datamaskinressurser er tilgjengelige. Du kan også stoppe indekseringen midlertidig.
 Stanse indekseringen midlertidig
  1. I systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows høyreklikker du indekseringsikonet Indekseringsikon.
  2. Klikk Sett indeksering på pause.
 Starte indekseringen på nytt
  1. I systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows høyreklikker du indekseringsikonet Indekseringsikon.
  2. Klikk Indekser nå.
 Kontrollere indekseringsstatus
  1. I systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows høyreklikker du indekseringsikonet Indekseringsikon.
  2. Klikk Indekseringsstatus.

Obs!

PC-søk i Windows stopper som standard indekseringen midlertidig når datamaskinen er opptatt eller går på batteri.