Søke i fellesmapper i Microsoft Outlook

Microsoft Windows Desktop Search

Søke i fellesmapper i Microsoft Outlook
Hvis du kjører Outlook 2003, kan Microsoft Windows Desktop Search indeksere innholdet i fellesmapper du har lagt til som favorittmapper i outlook.
  1. Klikk Alternativer på Outlook 2003 Verktøy-menyen.
  2. Klikk E-postkontoer i kategorien Oppsett av e-post.
  3. Klikk Vise eller endre eksisterende e-postkontoer, og klikk deretter Neste.
  4. Klikk Exchange Server-kontoen, og klikk deretter Endre.
  5. Klikk Flere innstillinger.
  6. I kategorien Avansert, under Innstillinger for bufret Exchange-modus merker du av for Bruk bufret Exchange-modus og Last ned fellesmappen Favoritter.
  7. Klikk OK, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.