Bruke Oppgavelinjesøk-snarveier

Microsoft Windows Desktop Search

Bruke Oppgavelinjesøk-snarveier

Med Microsoft Windows Desktop Search kan du bruke snarveier som lar deg starte programmer raskt eller gå direkte til et webområde. Du trenger bare å skrive inn et nøkkelord eller et snarveisnavn i søkeboksen for Oppgavelinjesøk. Du kan også opprette egne snarveier. Du kan for eksempel opprette en snarvei som automatisk åpner Windows Live Mail Beta-hjemmesiden når du skriver inn mail i søkeboksen for Oppgavelinjesøk.

 Få hjelp med Oppgavelinjesøk-snarveier
Når du vil: Skriver du dette i søkeboksen for Oppgavelinjesøk:
Få hjelp med PC-søk i Windows ?Hjelp
Få hjelp med syntaksen for PC-søk i Windows ?syntax
 Starte programmer med Oppgavelinjesøk-snarveier
Når du vil starte: Skriver du dette i søkeboksen for Oppgavelinjesøk:
Microsoft Office Word !word
Kalkulator i Microsoft Windows !calc
Microsoft Outlook !outlook
 Opprette egne snarveier

Følg disse retningslinjene når du oppretter snarveier:

Når du skal opprette en snarvei for å: Skriver du dette i søkeboksen for Oppgavelinjesøk: Eksempel
Åpne et dokument @snarveisnavn,c:\(dokumentbane)\(dokumentnavn) @resume,C:\resume.docDu bruker snarveien ved å skrive inn resume
Åpne et program @snarveisnavn,=[programkommando] @note,=notepad.exe
Du bruker snarveien ved å skrive inn note
Åpne et webområde @snarveisnavn,webadresse @hotmail,www.hotmail.com
Du bruker snarveien ved å skrive inn hotmail
Utføre en webspørring @snarveisnavn,webadresse @quote,http://moneycentral.msn.com/scripts/webquote.dll?iPage=qd&Symbol=$w
Når du vil søke etter en aksjekurs, skriver du inn quote msft.

Tips!

Prøv å utføre et søk på et webområde som http://encarta.msn.com. Når søkeresultatsiden vises, skal søkeordene være inkludert på slutten av webadressen i adresselinjen i Windows Internet Explorer. Kopier webadressen, men bytt ut søkeordene med $w. Bruk denne nye webadressen til å opprette snarveien.

 Fjerne og slette snarveier

Eksemplene nedenfor viser hvordan du oppretter, bruker og sletter snarveien note. Oppføringen @clear fjerner alle snarveier som er definert for øyeblikket.

Når du vil: Skriver du dette i søkeboksen for oppgavelinjesøk: Eksempel
Opprette en snarvei @snarveisnavn,=[programkommando] @note,=notepad.exe
Bruke snarveien snarveisnavn note
Slette en snarvei @snarveisnavn @note
Slette alle snarveier @clear @clear

Obs!

  • Hvis du vil søke etter et nøkkelord som er det samme som navnet på en snarvei, plasserer du nøkkelordet i anførselstegn. Hvis du for eksempel har opprettet en snarvei med navnet snarveisnavn og vil søke etter snarveisnavnet på datamaskinen, skriver du inn snarveisnavn i søkeboksen.
  • Snarveiene for Oppgavelinjesøk lagres i filen WindowsDesktopShortcuts.ini. Denne filen finner du i mappen C:\Documents and Settings\Brukernavn\Programdata\Windows Desktop Search. Hvis du har brukt betaversjonen av PC-søk i Windows, lagrer du denne filen på en ny plassering før du oppgraderer til den nyeste versjonen av PC-søk i Windows. Når du har installert den nyeste versjonen av PC-søk i Windows, kopierer du filen tilbake til den opprinnelige plasseringen. Du kan også kopiere denne filen til den samme mappen på en annen datamaskin.