Použít stereoskopické 3D laserové zaměřovače

Stereoskopické 3D

Použít stereoskopické 3D laserové zaměřovače

  1. V podokně navigačního stromu ovládacího panelu NVIDIA zvolte Stereoskopické 3D a klepnutím na položku Nastavit stereoskopické 3D otevřete související stránku.

  2. Klepnutím na položku Změnit 3D laserový zaměřovač otevřete přiřazené dialogové okno.

  3. V dialogovém okně Změnit 3D laserový zaměřovač zaškrtněte zaškrtávací políčko Aktivovat 3D laserový zaměřovač pro konfigurované hry.

  4. V nabídce Vybrat laserový zaměřovač se posunujte v seznamu laserových zaměřovačů a klepněte na vámi vybraný.

  5. Na položce Průhlednost klepněte na posuvník a posunujte na vámi požadovanou úroveň průhlednosti.

  6. Hodnoty průhlednosti můžete také zadat v rámečku v procentech - od 0% (neprůhledný) do 100% (průhledný).

  7. Klepněte na tlačítko OK.

  8. V potvrzovacím dialogovém okně Resetovat 3D laserový zaměřovač klepněte na tlačítko Ano.

Laserový zaměřovač se objeví, jakmile během hry zapnete stereoskopické 3D efekty. Abyste se vyhnuli záměně zaměřovačů, deaktivujte zaměřovač příslušné hry.

Související témata