Správa 3D Vision Pro

Stereoskopické 3D

Správa 3D Vision Pro

Tuto stránku použijte ke konfiguraci nastavení NVIDIA® 3D Vision™ Pro.

Můžete nastavit nové brýle, změnit dosah transceiveru rozbočovače, zobrazit, které brýle jsou synchronizovány s rozbočovačem, a vybrat jiný kanál pro zlepšení síly signálu mezi rozbočovačem a brýlemi.

Část Brýle

Brýle připojeny: Ukazuje, kolik brýlí je připojeno a synchronizováno s rozbočovačem.

Přidat brýle: Klepnutím otevřete dialog Přidat brýle, který vám umožňuje synchronizovat pár stereo brýlí s rozbočovačem.

Obnovit: Aktualizuje seznam brýlí, které jsou synchronizovány s rozbočovačem.

Akce: Klepnutím na šipku vyberte akci, která se má provést. Tato akce se použije na pár brýlí, které jsou vybrány v seznamu připojených brýlí.

  • Identifikovat - Způsobí blikání diod LED na vybraném páru brýlí.  

  • Přejmenovat - Otevře dialog Přejmenovat brýle, který vám umožňuje přiřadit vybranému páru brýlí jiný název.

  • Odstranit - Odstraní vybraný pár brýlí ze seznamu a odpojí brýle z rozbočovače.

Vybrat dosah rozbočovače: Klepněte na šipku a vyberte požadovaný dosah rozbočovače.

    • Krátký dosah - do 2 metrů

    • Střední dosah - do 10 metrů

    • Dlouhý dosah - maximální dosah rozbočovače.  

 

Část Nastavení sterea

Poznámka: Ovládací prvky a informace v této části platí pouze pro karty Quadro a ne pro jednotky GPU GeForce.

Stereo: Udává, zda je stereoskopické 3D aktivováno pro kartu Quadro. Chcete-li změnit stav, klepněte na odkaz, který otevře stránku Nastavení 3D->Správa nastavení 3D. Poté z karty Globální nastavení změňte nastavení Stereo-Povolit buď na Zapnuto nebo Vypnuto v závislosti na tom, zda chcete aktivovat Quad stereo s vyrovnávací pamětí (Zapnout) nebo deaktivovat Quad stereo s vyrovnávací pamětí (Vypnout).

Režim monitoru: Udává typ stereo hardwaru, který používáte. Toto je stejné nastavení udávané v nastavení Nastavení 3D->Stránka Správa nastavení 3D->Globální nastavení->Stereo-Režim zobrazení.

Spustit testovací aplikaci: Klepnutím spustíte demo stereoskopického 3D v prostředí OpenGL, abyste si mohli ověřit funkčnost 3D sterea vašeho systému. Aplikace se spustí v okně.

 

Část Informace o kanálu

Síla signálu: Zobrazuje sílu signálu aktuálního kanálu rozbočovače.

Automaticky vybrat další kanál: Klepnutím vyberete jiný kanál rozbočovače v případě, že má váš aktuální kanál nízkou sílu signálu.

 

 

Související témata