Reference

Stereoskopické 3D

Reference

Tato část poskytuje referenční informace o zobrazení hodnocení stereoskopického 3D zobrazení pro hry a režim 3D kompatibility.