Aktivace 3D Vision Pro s jednotkami GPU GeForce

Stereoskopické 3D

Když poprvé instalujete software 3D Vision Pro, zobrazí se průvodce nastavením, který vám pomůže správně konfigurovat hardware 3D Vision Pro.  Průvodce můžete také spustit později, způsobem popsaným zde.

Aktivace 3D Vision Pro s jednotkami GPU GeForce

 1. V podokně navigačního stromu ovládacího panelu NVIDIA zvolte Stereoskopické 3D a klepnutím na položku Nastavit stereoskopické 3D otevřete související stránku.

 2. Průvodce, který vám pomůže nastavit a otestovat hardware vyžadovaný pro stereoskopické 3D efekty, spustíte klepnutím na tlačítko Spustit Průvodce nastavením.

 3. Tento krok není nutný, pokud jste po instalaci softwaru 3D Vision Pro vaši konfiguraci již nastavili a otestovali.

 4. Jakmile je hardware úspěšně nastaven, můžete z této stránky aktivovat stereoskopické 3D zobrazení následovně:

  1. Zaškrtněte zaškrtávací políčko Aktivovat stereoskopické 3D.

  2. Jestliže máte více než jeden typ prohlížeče stereoskopického 3D zobrazení, klepněte na šipku seznamu Typ monitoru stereoskopického 3D a vyberte 3D Vision Pro.

  3. Jestliže si nepřejete použít stereoskopické 3D zobrazení dříve než začne hra, zaškrtněte zaškrtávací políčko Skrýt stereoskopické 3D efekty.

  4. Stereoskopické 3D efekty můžete zapnout pomocí zkratkových kláves nebo tlačítkem na emitoru NVIDIA IR.

   Standardní zkratková klávesa pro zapnutí stereoskopických 3D efektů při hře je [Ctrl+T].

  5. Klepněte na Použít.

 

  Související témata