Nastavit stereoskopické 3D

Stereoskopické 3D

Nastavit stereoskopické 3D

Na této stránce můžete aktivovat a změnit nastavení stereoskopického 3D zobrazení.

Aktivovat stereoskopické 3D: Zvolte aktivaci stereoskopického 3D zobrazení pro vaše hry a aktivaci ovládání na této stránce.

altPoznámka: Pokud je zapnutá variabilní obnovovací frekvence, nelze zapnout stereoskopické 3D.

Hloubka: Posuvník hloubky ovládá vzdálenost mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími objekty na obrazovce. Upravte hodnotu hloubky podle své pohodlné úrovně stereoskopického 3D zobrazení. Hloubku můžete také upravit pomocí klávesových zkratek během hraní hry.

Typ monitoru stereoskopického 3D: Režim stereoskopického 3D podporovaný primárním monitorem je automaticky detekován během instalace průvodce nastavením. Průvodce zjistí, zda váš monitor umožňuje stereoskopické 3D zobrazení. Jestliže je k dispozici více než jeden typ monitoru, použijte rozbalovací seznam a vyberte režim podporovaný vaším monitorem.

altPoznámka pro 3DTV Play: Pokud je HDMI 3D televizor nebo moniotr připojen a váš systém má licenci pro 3DTV Play, obsahuje rozbalovací seznam následující dvě možnosti:

  • 3DTV Play: Toto je výchozí nastavení pro HDMI 3D televizory a ve většině případů ho není nutné měnit.  

  • HDMI šachovnice: (Pokročilí uživatelé) Pokud váš televizor umožňuje podporu formátu šachovnice pro stereoskopické 3D, vyberte tuto možnost, chcete-li využít výhod tohoto formátu, jako je např. podpora 3D rozlišení až do 1080p při obnovovací frekvenci 60 Hz. Vyberete-li tuto možnost, musíte také ručně nastavit svůj televizor tak, aby před přehráním stereoskopického 3D obrazu akceptoval formát šachovnice.  

Změnit 3D laserový zaměřovač: Zaměřovače s nitkovým křížem u bojových her FPS jsou umístěny v hloubce obrazovky, v důsledku čehož je při zapnutých stereoskopických 3D efektech zaměřování obtížné. Pro některé bojové hry FPS, NVIDIA vytvořila konfiguraci, která umisťuje herní laserový zaměřovač do správné hloubky a uživatel tak nemusí nic nastavovat. U ostatních bojových her FPS NVIDIA poskytuje výběr 3D laserových zaměřovačů, které se zobrazují správně na cílovém objektu. Můžete si vybrat jeden z těchto laserových zaměřovačů a upravit jeho průhlednost. Laserový zaměřovač se objeví, jakmile během hry zapnete stereoskopické 3D zobrazení. Abyste se vyhnuli záměně zaměřovačů, deaktivujte zaměřovač příslušné hry.

Nastavit klávesové zkratky: Klávesové zkratky jsou herní rychlé klávesy, které můžete použít pro změnu nastavení stereoskopického 3D zobrazení. Můžete změnit jakoukoliv klávesovou zkratku nebo je obnovit na výchozí nastavení.

Skrýt stereoskopické 3D efekty při spuštění hry: Stereoskopické 3D zobrazení se běžně aktivuje při spuštění hry. Jestliže chcete zapnout stereoskopické 3D zobrazení pomocí klávesových zkratek po spuštění hry, zaškrtněte toto zaškrtávací políčko. Například nabídku a nastavení hry není třeba vidět se zapnutým stereoskopickým 3D zobrazením. Tato možnost je dostupná pouze u profesionálního sterea Quadro.

Vyberte, když je monitor v režimu 3D: Během spouštění 3D programů v režimu aktivního stereoskopického 3D musíte monitor nastavit na vyšší obnovovací frekvenci. To se obyčejně děje automaticky při spuštění 3D programu a po zavření 3D programu se monitor přepne zpět na normální obnovovací frekvenci. Během resetování režimu zobrazení nastává určité blikání obrazu. Toto nastavení vám umožňuje nastavit, kdy se resetuje obnovovací frekvence zobrazení.

altPoznámka: Toto nastavení není dostupné u HDMI 3D monitorů, 3D monitorů, které používaí pasivní 3D technologii a u Windows 8 a pozdějších operačních systémů firmy Microsoft.  

    • Vždy: Vždy se nastaví vyšší obnovovací frekvenci 3D sterea, i když se nespouštějí 3D programy. To zabrání resetování režimu zobrazení po každém otevření nebo zavření 3D programu.

    • Pouze pokud běží 3D programy: Režim zobrazení se resetuje na obnovovací frekvenci 3D, kdykoliv spustíte nebo ukončíte 3D program – buď v režimu celé obrazovky nebo v režimu zobrazení v okně.

    • Pouze pokud běží 3D programy v režimu celé obrazovky: Režim zobrazení se resetuje na obnovovací frekvenci 3D, kdykoliv spustíte 3D program v režimu celé obrazovky. S tímto nastavením nebudete moci přehrávat 3D hry v režimu okna ve stereoskopickém 3D zobrazení.  

Testovat stereoskopické 3D: Toto spouští testovací aplikaci, pomocí které si můžete vyzkoušet, jak stereoskopické 3D zobrazení vypadá ve vašem systémů, a určit nastavení monitoru, které vytváří nejlepší stereoskopický 3D efekt. Toto tlačítko se objeví, je-li povoleno stereoskopické 3D. Kliknutím na šipku zobrazíte následující možnosti:

Spustit Průvodce nastavením: Spusťte průvodce a nastavte váš stereoskopický 3D hardware a software. Tato možnost se nezobrazuje, poku je povoleno stereo OpenGL nebo pokud 3D monitor používá pasivní 3D technolgoii.

Spustit test zdravotnického obrázku: Test zdravotního obrázku vám pomůže ověřit vaši schopnost zobrazení stereoskopických 3D renderovaných obrazů.  Test běží během instalace průvodce. Doporučujeme však každému novému uživateli ještě před započetím hry v stereoskopickém 3D zobrazení spustit test zdravotnického obrázku.  Tato možnost se nezobrazuje, pokud typ 3D monitoru používá pasivní 3D technologii.

 

 

Související témata