Klávesové zkratky

Stereoskopické 3D

Klávesové zkratky

Dialog Nastavit klávesové zkratky zobrazuje klávesové zkratky, které můžete použít k ovládání stereoskopického 3D zobrazení během hraní her. Také z této stránky můžete upravovat klávesové zkratky. Dialog je rozdělen na dvě části - základní nastavení stereoskopického 3D zobrazení a pokročilé nastavení během hry.

Základní popis každého nastavení můžete také vidět, jestliže ukážete kurzorem na text v dialogu.

Základní nastavení

Skrýt nebo zobrazit stereoskopické 3D efekty (Standardně [Ctrl+T]): Použijte tuto zkratku pro zapnutí nebo vypnutí stereoskopického zobrazení 3D během hry. Nastavení není uloženo.

Zvýšit hloubku (Standardně [Ctrl+F4]): Zvýší zřetelnou vzdálenost mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími objekty ve hře. Tato zkratka má stejný účinek jako posouvání posuvníkem hloubky doprava a je automaticky uložena pro všechny hry.

Snížit hloubku (Standardně [Ctrl+F3]): Sníží zřetelnou vzdálenost mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími objekty ve hře. Tato zkratka má stejný účinek jako posouvání posuvníkem hloubky doleva a je automaticky uložena pro všechny hry.

Skrýt nebo zobrazit 3D laserový zaměřovač (Standardně [Ctrl+F12]): Vypnout nebo zapnout 3D laserový zaměřovač NVIDIA.

Zobrazit nebo skrýt herní kompatibilitu (Standardně [Ctrl+Alt+Ins]): Tuto zkratku použijte pro zobrazení nebo skrytí překrytí ve hře, které poskytuje informace stereoskopického 3D zobrazení pro tuto hru.

Pokročilá herní nastavení

Nastavení od společnosti NVIDIA pro jednotlivé hry jsou navrhnuta pro optimální stereoskopické 3D zobrazení a nevyžadují žádné další úpravy. Následující zkratky by měly být použity pouze osobami, které dobře znají komplexní parametry pro vytváření stereoskopních 3D obrazů.

Přepínání režimu 3D kompatibility (Standardně [Ctrl+Alt+F11]): Zapíná nebo vypíná režim 3D kompatibility.

Zvýšit sbližování (Standardně [Ctrl+F6]): Přibližuje objekty směrem k vám.

Snížit sbližování (Standardně [Ctrl+F5]): Vzdaluje objekty pryč od vás.

Nastavení cyklického objemu (Standardně [Ctrl+11]): Cykluje tři nastavení - vypnutí, roztáhnutí až k zaplnění a držení stran.

Uložit herní změny (Standardně [Ctrl+F7]): Tuto zkratku použijte pro uložení herních změn, které jste provedly u (zobrazení/skrytí) 3D laserového zaměřovače, sbližování nebo nastavení objemu. Nastavení jsou automaticky použita při dalším hraní stejné hry.

 

Související témata