Stavekontroll på andre språk

Microsoft InfoPath

Vis alt Vis alt

Stavekontroll på andre språk

Når du bruker Microsoft Office InfoPath 2003 med flere språk aktivert, kontrollerer InfoPath stavemåten i skjemaet for ett språk om gangen, Hvis du vil kontrollere tekst på et annet språk, må du bruke følgende prosedyre for å bytte til ordboken for det språket. Du kan gjenta denne prosedyren for hvert språk du vil kontrollere stavemåten for:

  1. Velg Angi språkVerktøy-menyen.
  2. Velg språket du vil kontrollere stavemåten for, i dialogboksen Språk, og gjør deretter ett av følgende:

VisAutomatisk stavekontroll mens du skriver

VisKontrollere all staving samtidig

Merknader

  • Hvis alternativene for stavekontroll ikke er tilgjengelige for det språket du har valgt, kan det hende InfoPath må ha filer som er tilgjengelige i Microsoft Office 2003 Proofing Tools.
  • Når du fyller ut et skjema, stavekontrolleres bare tekst som skrives inn i et felt som tillater stavekontroll. Tekst som er en del av skjemaets utforming, kontrolleres ikke.
  • Når du utformer et skjema, kan du angi hvor i skjemaet brukere kan kontrollere stavemåten.