Włączanie obrazu stereoskopowego z poczwórnym buforowaniem

Stereoskopowy obraz 3D

Włączanie obrazu stereoskopowego z poczwórnym buforowaniem

  1. W okienku drzewa nawigacyjnego Panelu sterowania NVIDIA w obszarze Ustawienia 3D wybierz opcję Zarządzanie ustawieniami 3D, aby otworzyć odpowiednią stronę.

  2. Kliknij kartę Ustawienia globalne.

  3. W polu Ustawienia kliknij opcję Stereo-tryb wyświetlania, a następnie wybierz odpowiednią opcję, w zależności od posiadanego sprzętu stereofonicznego.

  4. W polu Ustawienia kliknij opcję Stereo - włącz, a następnie wybierz opcję Włącz.

  5. Kliknij przycisk Zastosuj.

  6. W okienku drzewa nawigacyjnego Panelu sterowania NVIDIA w obszarze Stereoskopowy obraz 3D wybierz opcję Skonfiguruj stereoskopowy obraz 3D, aby otworzyć odpowiednią stronę.

  7. Upewnij się, że pole wyboru Włącz stereoskopowy obraz 3D jest wyczyszczone, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 

Powiązane tematy