Dostosowanie ustawień stereoskopowego obrazu 3D dla monitora

Stereoskopowy obraz 3D

Dostosowanie ustawień stereoskopowego obrazu 3D dla monitora

  1. W okienku drzewa nawigacyjnego Panelu sterowania NVIDIA w obszarze Stereoskopowy obraz 3D wybierz opcję Skonfiguruj stereoskopowy obraz 3D, aby otworzyć odpowiednią stronę.

  2. Jeśli stereoskopowy obraz 3D nie jest włączony, zaznacz pole wyboru Włącz stereoskopowy obraz 3D.

  3. Kliknij i przeciągnij suwak głębi stosownie do poziomu komfortu odbioru stereoskopowego obrazu 3D.

  4. Suwak głębi reguluje odległość pomiędzy najbliższymi a najdalszymi obiektami w scenie.

  5. Kliknij przycisk Zastosuj.

  6. Głębię widzenia można regulować podczas gry również za pomocą skrótu klawiaturowego lub kółka na nadajniku podczerwieni NVIDIA.

  7. Domyślne klawisze skrótów to [Ctrl+F4] do zwiększania głębi i [Ctrl+F3] do zmniejszania.

Powiązane tematy