Pocetak

SIMS UIGUI

Dobrodosli.
UIGUI moze sadrzati jedan ili vise instalera. Svaki instaler sadrzi stranice (panele) koji su popunjeni parametrima koje zelite prikazati korisniku.

Kreiranje instalera omoguceno je dodavanjem naziva i klikom na dugme "Dodaj verziju".
Kreiranje stranica (panela) instalera omoguceno je dodavanjem naziva panela i klikom na dugme "Dodaj panel".
Popunjavanje stranice (panela) instalera omoguceno je biranjem parametra iz ponudjene liste parametra i dodeljivanjem naziva i vrednosti parametara nakon klika na dugme "Dodaj parametar.".
Brisanje selektovanog parametra omoguceno je klikom na dugme "Obrisi".
Pregled trenutne verzije instalera omoguceno je klikom na dugme "Pregled".
Instalacija proizvoda omogucena je klikom na dugme "Instaliraj".
Cuvanje verzije je omoguceno je klikom na dugme "Sacuvaj".