Panel

SIMS UIGUI

Kreiranje stranice (panela) instalera omoguceno je dodavanjem naziva stranice a zatim klikom na dugme "Dodaj panel".
Izmena naziva i parametara panela moguca je klikom na polje "Izmeni" u meniju, zatim na opciju "Menjaj".
Brisanje panela se vrsi njegovim selektovanjem u listi instalera a zatim klikom na dugme "Obrisi".
Kopiranje i dodavanje kopije panela na drugo mesto omoguceno je selektovanjem odabranog panela u listi panela njegovog instalera, zatim klikom na "Izmeni" u meniju, a potom odabirom opcija "Kopiraj", "Iseci", "Nalepi".