Instaler

SIMS UIGUI

Moguce je kreirati vise od jednog instalera popunjavanjem naziva i klikom na dugme "Dodaj verziju".
Izmena naziva i parametara instalera moguca je klikom na polje "Izmeni" u meniju, zatim na opciju "Menjaj".
Brisanje instalera se vrsi njegovim selektovanjem u listi instalera a zatim klikom na dugme "Obrisi".
Cuvanje instalera vrsi se njegovim selektovanjem u listi instalera a zatim klikom na dugme "Sacuvaj"