Parametar

SIMS UIGUI

Kreiranje parametra omoguceno je selektovanjem panela iz liste panela instalera na koji zelite dodati parametar i klikom na dugme "Dodaj parametar.".
Izmena naziva i vrednosti parametara moguca je klikom na polje "Izmeni" u meniju, zatim na opciju "Menjaj".
Brisanje parametra se vrsi njegovim selektovanjem u listi parametara a zatim klikom na dugme "Obrisi".
Kopiranje i dodavanje kopije parametra na drugo mesto omoguceno je selektovanjem odabranog parametra u listi parametra njegove stranice, zatim klikom na "Izmeni" u meniju, a potom odabirom opcija "Kopiraj", "Iseci", "Nalepi".