Globalni

SIMS UIGUI

Globalni parametri sadrze informacije o lokaciji proizvoda, lokaciji na kojoj ce proizvod biti instaliran, logo.
Moguce ih je videti i izmeniti klikom na dugme "Globalni parametri".