VL53L0X API Specification: General Macro Defines

VL53L0X API

General Macro Defines

General Macro Defines. More...

Macros

#define VL53L0X_SETPARAMETERFIELD(Dev, field, value)   PALDevDataSet(Dev, CurrentParameters.field, value)
 
#define VL53L0X_GETPARAMETERFIELD(Dev, field, variable)   variable = PALDevDataGet(Dev, CurrentParameters).field
 
#define VL53L0X_SETARRAYPARAMETERFIELD(Dev, field, index, value)   PALDevDataSet(Dev, CurrentParameters.field[index], value)
 
#define VL53L0X_GETARRAYPARAMETERFIELD(Dev, field, index, variable)   variable = PALDevDataGet(Dev, CurrentParameters).field[index]
 
#define VL53L0X_SETDEVICESPECIFICPARAMETER(Dev, field, value)   PALDevDataSet(Dev, DeviceSpecificParameters.field, value)
 
#define VL53L0X_GETDEVICESPECIFICPARAMETER(Dev, field)   PALDevDataGet(Dev, DeviceSpecificParameters).field
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT97(Value)   (uint16_t)((Value>>9)&0xFFFF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT97TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<9)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT88(Value)   (uint16_t)((Value>>8)&0xFFFF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT88TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<8)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT412(Value)   (uint16_t)((Value>>4)&0xFFFF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT412TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<4)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT313(Value)   (uint16_t)((Value>>3)&0xFFFF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT313TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<3)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT08(Value)   (uint8_t)((Value>>8)&0x00FF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT08TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<8)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT53(Value)   (uint8_t)((Value>>13)&0x00FF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT53TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<13)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT102(Value)   (uint16_t)((Value>>14)&0x0FFF)
 
#define VL53L0X_FIXPOINT102TOFIXPOINT1616(Value)   (FixPoint1616_t)(Value<<12)
 
#define VL53L0X_MAKEUINT16(lsb, msb)
 

Detailed Description

General Macro Defines.

Macro Definition Documentation

#define VL53L0X_SETPARAMETERFIELD (   Dev,
  field,
  value 
)    PALDevDataSet(Dev, CurrentParameters.field, value)

Definition at line 566 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_GETPARAMETERFIELD (   Dev,
  field,
  variable 
)    variable = PALDevDataGet(Dev, CurrentParameters).field

Definition at line 569 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_SETARRAYPARAMETERFIELD (   Dev,
  field,
  index,
  value 
)    PALDevDataSet(Dev, CurrentParameters.field[index], value)

Definition at line 573 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_GETARRAYPARAMETERFIELD (   Dev,
  field,
  index,
  variable 
)    variable = PALDevDataGet(Dev, CurrentParameters).field[index]

Definition at line 576 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_SETDEVICESPECIFICPARAMETER (   Dev,
  field,
  value 
)    PALDevDataSet(Dev, DeviceSpecificParameters.field, value)

Definition at line 580 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_GETDEVICESPECIFICPARAMETER (   Dev,
  field 
)    PALDevDataGet(Dev, DeviceSpecificParameters).field

Definition at line 583 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT97 (   Value)    (uint16_t)((Value>>9)&0xFFFF)

Definition at line 587 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT97TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<9)

Definition at line 589 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT88 (   Value)    (uint16_t)((Value>>8)&0xFFFF)

Definition at line 592 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT88TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<8)

Definition at line 594 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT412 (   Value)    (uint16_t)((Value>>4)&0xFFFF)

Definition at line 597 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT412TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<4)

Definition at line 599 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT313 (   Value)    (uint16_t)((Value>>3)&0xFFFF)

Definition at line 602 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT313TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<3)

Definition at line 604 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT08 (   Value)    (uint8_t)((Value>>8)&0x00FF)

Definition at line 607 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT08TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<8)

Definition at line 609 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT53 (   Value)    (uint8_t)((Value>>13)&0x00FF)

Definition at line 612 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT53TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<13)

Definition at line 614 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT1616TOFIXPOINT102 (   Value)    (uint16_t)((Value>>14)&0x0FFF)

Definition at line 617 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_FIXPOINT102TOFIXPOINT1616 (   Value)    (FixPoint1616_t)(Value<<12)

Definition at line 619 of file vl53l0x_def.h.

#define VL53L0X_MAKEUINT16 (   lsb,
  msb 
)
Value:
(uint16_t)((((uint16_t)msb)<<8) + \
(uint16_t)lsb)
unsigned short uint16_t
Typedef defining 16 bit unsigned short type.
Definition: vl53l0x_types.h:85

Definition at line 622 of file vl53l0x_def.h.