Re-export licence [Pomůcka pro přenos licencí : PLU]

Portable License Utility

 
Provedení dalších úkolů Pomůcky pro přenos licencí   
Re-export licence
 
 Koncept  
 
 Postupy  
 
 Reference  
 
  •  
  • Pokud potřebujete obnovit licenci (například ztratíte přenosový soubor nebo přenosový kód), můžete ji znovu vytvořit tak, že ji budete znovu exportovat ze zdrojového počítače. (Toto je jeden z důvodů pro získání licence z cílového počítače, když původně nastavujete přenos licence mezi dvěma počítači.) Pomůcka pro přenos licencí ,může identifikovat cílový počítač, kam jste exportovali původní licenci, takže ji můžete pouze znovu exportovat na ten stejný počítač.

    Upozornění!  Před zpětným exportem licence se ujistěte, že na cílovém počítači nebyly provedeny od získání jeho identifikačního kódu žádné změny na hardware. Změny na hardware (jako je rozdělení disku) mohou licenci na počítači porušit a mohou zabránit spuštění vašeho produktu společnosti Autodesk. Pro více informací o problémech s přenosem licence po změnách na hardware, si prohlédněte téma Uložení licence během úpravy hardwaru počítače.

       Připomínky?