Přenos licence [Pomůcka pro přenos licencí : PLU]

Portable License Utility

 
Pomůcka pro přenos licencí   
Přenos licence
 
 Koncept  
 
 Postupy  
 
 Reference  
 
 •  
 • Použitím Pomůcky pro přenos licencí můžete přenášet licence produktu společnosti Autodesk mezi počítači. Licenci můžete přenést dočasně (například pokud chcete použít nějaký produkt společnosti Autodesk na vašem domácím počítači) nebo trvale (pokud počítač, na kterém byl původně aktivovaný Autodesk produkt, již není dostupný). Licenci na druhém počítači můžete zanechat po dobu neurčitou, nebo můžete licenci mezi počítači přenášet podle potřeby.

  Pokud potřebujete rozšířit licence více uživatelům najednou (například pro nastavení ve školní třídě), můžete mít více než jednu licenci produktu společnosti Autodesk na počítači v e stejnou dobu. Pomůcka pro přenos licencí vám pomůže zvládnout přenos více licencí z jednoho počítače.

  Nastavení zdrojového a cílového počítače

  Když přenášíte licenci poprvé, je důležité, abyste nastavili správně váš zdrojový i cílový počítač. Zde jsou kroky pro postup počátečního nastavení.

  Krok 1: Instalace produktů společnosti Autodesk na zdrojové a cílové počítače.

  Krok 2: Získání identifikačního kódu počítače z cílového počítače.

  Krok 3: Přidání identifikačního kódu cílového počítače do seznamu počítačů na zdrojovém počítači.

  Přenos mezi počítači

  Jakmile nastavíte vaše počítače, spusťte Pomůcku pro přenos licencí a můžete exportovat a importovat licence podle potřeby. Zde je postup pro přenos licence.

  Krok 1: Export licence ze zdrojového počítače.

  Krok 2: Import licence na cílový počítač.


  Témata v této části:

     Připomínky?