Pomůcka pro přenos licencí [Pomůcka pro přenos licencí : PLU]

Portable License Utility

 
 
Pomůcka pro přenos licencí
 
 Koncept  
 
 Postupy  
 
 Reference  
 
  •  
  • Díky Pomůcce pro přenos licencí můžete používat produkty společnosti Autodesk na více než jednom počítači, aniž byste museli kupovat zvláštní licenci pro každý počítač zvlášť. Pomůcka pro přenos licencí přenáší licenci produktu z jednoho počítače na další a zároveň zajišťuje, že produkt je spuštěný na počítači, který má na něj licenci.

    Poznámka  Ačkoli Pomůcka pro přenos licencí vám umožňuje přenést váš produkt mezi počítači, vaše licenční smlouva nemusí umožňovat instalaci produktu společnosti Autodesk na více než jeden počítač. Přečtěte si vaše licenční ujednání, ve kterém naleznete, zda licence vašeho produktu výslovně povoluje použití Pomůcky pro přenos licencí.


    Témata v této části:

       Připomínky?