Prohlížení vlastností licence [Pomůcka pro přenos licencí : PLU]

Portable License Utility

 
Prohlížení nebo změna informací o počítači   
Prohlížení vlastností licence
 
 Koncept  
 
 Postupy  
 
 Reference  
 
 •  
 • V Pomůcce pro přenos licencí si můžete prohlížet vlastnosti licencí, které zahrnují název, typ a stav licence.

  Typy licence zahrnují následující:

  • Plná. Oznamuje, že aktivační kód byl pro tuto licenci přijat a vložen.
  • Zkušební. Oznamuje, že pro tento produkt se dočasně předpokládá zkušební (neaktivovaná) licence. Produkt je na počítači nainstalovaný a spuštěný poprvé. Zkušební licence je automaticky přístupná po krátkou dobu bez aktivačního kódu.
  • Neznámá. Oznamuje, že Pomůcka pro přenos licencí nemůže najít licenci.

  Stavy licence zahrnují následující:

  • Aktivní. Udává, že licence může být použitá ke spuštění produktu nebo může být exportována.
  • Porušená. Udává, že ke spuštění produktu musí být licence znovu aktivována. Licence nemůže být exportována.
  • Expirovaná. Udává, že licence byla platná pouze do určitého data, které již uplynulo. Licence nemůže být exportována.
  • Exporovaná. Udává, že licence již byla z tohoto počítače přenesena.
  • Neznámá. Oznamuje, že Pomůcka pro přenos licencí nemůže najít licenci.

  Tyto informace Vám mohou pomoci při rozhodnutí, zda budete licenci exportovat nebo importovat.

     Připomínky?