NetWaiting

NetWaiting

NetWaiting

 

NetWaiting tilbyr deg muligheten til å håndtere all kommunikasjon via telefonen mens du er tilkoblet Internett, over én enkelt telefonlinje.

 

Dette programmet lar deg sette Internett-tilkoblingen på vent mens du:

 

og går deretter tilbake til tilkoblingen (og fortsetter for eksempel å laste ned) uten at du mister den opprinnelige Internett-tilkoblingen.

 

NetWaiting er bare aktiv hvis du på forhånd har startet Modem Ekspert-programmet. Hvis du vil ha tilgang til alle funksjonene, må Internett-tjenesteleverandøren bruke en server med en V.92-tilkobling.

 

Hvis du ikke har V.92-tilkobling, men en V.90-tilkobling, er det bare samtalesignalfunksjonen som vil fungere, og den gjeldende Internett-tilkoblingen går tapt hvis du velger å svare på en innkommende samtale. Hvis du avviser en innkommende samtale, vil Internett-tilkoblingen opprettholdes.

Hovedvinduet for NetWaiting

Hovedvinduet for NetWaiting vises på skjermen når:

 

  • du mottar en samtale under en Internett-økt

  • du ringer til noen under en Internett-økt ved å dobbeltklikke på telefonikonet (vanligvis gult) i verktøylinjen på skrivebordet.

Ikonene:

Godta                             godta en innkommende samtale under en Internett-tilkobling
Avvis                              avvise en innkommende samtale under en Internett-tilkobling
Koble fra                        avslutte den gjeldende Internett-økt
Utgående anrop             ring til noen under en Internett-økten
Koble til på nytt              koble til på nytt til Internett
Tabellredigering            få tilgang til telefonboken
Innstillinger                    angi kommunikasjonsparametere

Gå ut                              gå ut av og avslutt programmet

 

Hjelp                               få tilgang til hjelpefil

 

Innkommende anrop

Denne delen viser data for innringer-ID. NetWaiting  viser telefonnummeret hvis du har Se hvem som ringer-tjenesten, og hvis det er gjeldende, innringerens navn, som modemet automatisk legger til i telefonboken.

Statuslinjen

Den viser statusen på modemet i sanntid. En tidtaker viser tiden som gjenstår for å velge et alternativ for samtalesvar. Denne tiden varierer avhengig av serveren Internett-tjenesteleverandøren bruker.

 

Hvis det angitte tidspunktet har gått ut og du ikke har valgt et alternativ, forsvinner vinduet, samtalen ignoreres og Internett-økten fortsetter. For den som ringer, er du enten ute eller opptatt.

Motta en samtale under en Internett-tilkobling

Når du mottar en talesamtale under en Internett-økt, vises hovedvinduet for NetWaiting på skjermen. Det viser telefonnummeret til innringeren hvis du har Se hvem som ringer, og navnet til vedkommende hvis du tidligere har lagt det til i telefonboken. Tiden som gjenstår for å svare på anropet, tilordnet av Internett-tjenesteleverandøren, vises på statuslinjen.

 

Slik ignorerer du et anrop:                                                                                          

  1. Klikk på Avvis-ikonet.

  2. Hovedvinduet for NetWaiting forsvinner og innringeren får ikke noe svar.

 

     Internett-økten opprettholdes. For den som ringer, er du enten ute eller opptatt.

 

Slik svarer du på et anrop:                                                                                          

  1. Klikk på Godta-ikonet. Hovedvinduet for NetWaiting forsvinner.

  2. Ta opp telefonrøret når meldingene og tidtakeren er endret.

Internett-økten blir satt på vent under telefonsamtalen.    

Når du vil fortsette Internett-økten, legger du på røret og klikker på Koble til på nytt.

 

Merk:  

Hvis du ikke har en V.92-tilkobling, bryter du automatisk den eksisterende Internett-økten ved å godta en samtale.

 

Du kan koble til på nytt eller bryte koblingen til en Internett-økt under talekommunikasjon ved å klikke på enten Koble til på nytt eller Koble fra i hovedvinduet for NetWaiting.

 

Ringe til noen under en Internett-tilkobling

Advarsel: 

Det er ikke alle modemer som kan foreta en oppringing under en Internett-forbindelse.

Slik ringer du til noen under en Internett-tilkobling:                                                   

  1. Dobbeltklikk på telefonikonet (vanligvis gult) i verktøylinjen på skrivebordet. Hovedvinduet for NetWaiting vises på skjermen.

  2. Klikk på Utgående anrop -ikonet. Modemet vil sette den gjeldende Internett-tilkoblingen på vent uten å koble fra.

  3. Ta av røret og ring.

  4. Legg på røret når samtalen er ferdig, og klikk på Koble til på nytt for å gå tilbake til Internett-økten.

Du kan koble til på nytt eller bryte koblingen til en Internett-økt under talekommunikasjon ved å klikke på enten Koble til på nytt eller Koble fra i hovedvinduet for NetWaiting.

Se også: