V.92-tilkobling

NetWaiting

V.92-tilkobling

ADVARSEL:  NetWaiting-programmet vil ikke fungere uten at disse to kravene er oppfylt.

 

  • Samtale venter-tjeneste: 

 

Telefonselskapet ditt må tilby Samtale venter-tjenester for at du skal kunne varsles om et anrop mens du er pålogget. Kontakt telefonselskapet for å finne ut om Samtale venter-tjenester er tilgjengelig i ditt område. Du må abonnere på Samtale venter-tjenesten før du kan bruke dette programmet.

 

  • Internett-leverandøren støtter V.92: 

 

Leverandøren av Internett-tjenester må støtte V.92 for at NetWaiting skal fungere. Kontakt Internett-leverandøren for å få vite om det er støtte for V.92. Hvis det er støtte for V.92, kan Internett-leverandøren også fortelle deg hvor lenge Internett-tilkoblingen kan settes på venting før den blir koblet fra.