Innstillinger

NetWaiting

Innstillinger

NetWaiting tilbyr deg muligheten til å forhåndsinnstille enkelte valg for å aktivere eller deaktivere under Internett-økten:

 

Angi samtalevalg:

- Ignorer alle inngående samtaler

- Godta alle inngående samtaler

- Velg ringetone

Åpne Innstillinger-menyen

I hovedvinduet for NetWaiting klikker du på Innstillinger. Innstillinger-vinduet vises.

Kategorien Kommunikasjon

Kommunikasjonsvalg:                                                                                                   

I NetWaiting kan du merke av eller fjerne merket i boksene nedenfor.

  

Ignorer alle inngående samtaler

Merk av for denne boksen for å forhindre at du blir avbrutt under Internett-økter. I dette tilfellet får ikke den som ringer noe svar.

                                                                                                                     

Godta alle inngående samtaler

Merk av for denne boksen for å godta alle innkommende samtaler under Internett-tilkoblinger. I dette tilfellet vises hovedvinduet for NetWaiting som standard når du mottar en samtale under en Internett-økt.

 

Filtrer alle inngående samtaler og spør brukeren

Merk av for denne boksen for å få en melding om alle innkommende samtaler under Internett-økter. I dette tilfellet vises hovedvinduet for NetWaiting som standard når du mottar en samtale under en Internett-økt.

 

Hvis du ikke har merket av for noen boks, blinker telefonikonet (vanligvis gult) i verktøylinjen på skrivebordet når du mottar en samtale, men ingen melding vises på skjermen.

Kategorien Lyd                                                                                    

Fra denne kategorien kan du velge ringetonen for alle innkommende samtaler.

 

Slik gjør du det:

  1. Merk av for Aktiver lydsignal.

  2. I Talesamtale klikker du på Bla gjennom og indikerer banen for lydfilen du vil angi for talesamtaler. Deretter klikker du på ikonet Lytt (et øre) for å høre ringetonen du har valgt.

  3. Gjenta for Faksanrop.

  4. Klikk på OK.

Se også: