Telefonbok

NetWaiting

Tabellredigering

Med NetWaiting har du en Tabellredigering som kjenner igjen og viser oppringerens telefonnummer på skjermen. NetWaiting viser også navnene du har angitt for disse numrene, slik at du kan identifisere oppringeren og velge om du vil svare eller ikke. Når du vil bruke disse funksjonene, må du abonnere på tjenesten Se hvem som ringer fra telefonoperatøren.

Åpne telefonboken

I hovedvinduet for NetWaiting klikker du på Redigeringsprogram for innringer-ID-tabell-ikonet Telefonbokvinduet vises.

 

  • Kolonnen Navn viser navnet på oppringeren, som vises på skjermen når denne personen ringer.

  • Kolonnen Telefonnummer viser telefonnummeret på oppringeren, som vises på skjermen når denne personen ringer.

  • Ikonet Lagre lar deg lagre dataene du har lagt inn, endret og/eller slettet i Navn-kolonnen.

  • Ikonet Slett lar deg slette oppføringer fra telefonboken.

  • Ikonet Gå ut lukker telefonboken og tar deg tilbake til hovedvinduet for NetWaiting.

Lagre og skrive ut telefonboken

Du kan eksportere telefonboken til en tekstfil (.txt), lagre den og skrive den ut.

 

Slik gjør du det:

  1. I hovedvinduet for NetWaiting klikker du på Redigeringsprogram for innringer-ID-tabell. Telefonbokvinduet vises.

  2. Klikk på Eksport og velg banen til den lokale katalogen der du vil lagre telefonboken.

  3. I dialogboksen Filnavn skriver du inn navnet du vil ha på filen.

  4. Klikk på Lagre. Telefonboken er lagret i den katalogen du har angitt.

 

Se også: