SCXI-1122 Front Connector

NI-DAQ Device Terminals

SCXI-1122 Front Connector

Front Connector Diagram Pin Number Column A Column B Column C
32 CH0+
31 RSVD CH0-
30 CH1+
29 NC CH1-
28 CH2+
27 NC CH2-
26 CH3+
25 NC CH3-
24 CH4+
23 IEX+ CH4-
22 CH5+
21 IEX- CH5-
20 CH6+
19 VEX+ CH6-
18 CH7+
17 SENSE+ CH7-
16 CH8+
15 SENSE- CH8-
14 CH9+
13 VEX- CH9-
12 CH10+
11 VEX/2 CH10-
10 CH11+
9 NC CH11-
8 CH12+
7 + 5V CH12-
6 CH13+
5 NC CH13-
4 CH14+
3 TEMP+ CH14-
NC means no connection 2 CH15+
— means no physical pin 1 TEMP- CH15-