Počítač se při indexování zpomaluje

Microsoft Windows Desktop Search

Počítač se při indexování zpomaluje
Služba Microsoft Windows Desktop Search využívá určitý výpočetní výkon počítače k vytváření a udržování indexu počítače. Po instalaci služby Windows Desktop Search proto pravděpodobně dojde k určitým změnám v odezvě počítače. Pokud je počítač zaneprázdněn, proces indexování se pozastaví až do doby, než budou prostředky počítače k dispozici. Indexování také můžete dočasně zastavit.
Dočasné zastavení indexování:
  1. V oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu indexování ikona indexování.
  2. Klepněte na možnost Odložit indexování.