Nastavení umístění hledání

Microsoft Windows Desktop Search

Nastavení umístění hledání

Ve výchozím nastavení indexuje služba Windows Desktop Search e-mailové soubory a soubory uložené ve složce Dokumenty. Můžete službu Microsoft Windows Desktop Search nastavit tak, aby indexovala další umístění, včetně připojených síťových jednotek.

Chcete-li nakonfigurovat, které soubory se mají indexovat, postupujte takto:
  1. V oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu indexování ikona indexování.
  2. Klepněte na možnost Možnosti místního vyhledávání a pak klepněte na položku Změnit.
  3. V části Změnit vybraná umístění vyberte požadovaná umístění a potom klepněte na tlačítko OK.