Tisk souboru nebo položky e-mailu

Microsoft Windows Desktop Search

Tisk souboru nebo položky e-mailu
Položku můžete vytisknout přímo z okna výsledků služby Microsoft Windows Desktop Search, aniž byste ji nejprve otevřeli v některé jiné aplikaci.
  1. V okně výsledků služby Windows Desktop Search klepněte na dokument nebo položku e-mailu, které chcete vytisknout.
  2. V části pod logem služby Microsoft Windows Desktop Search klepněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti služby Desktop Search, přejděte na možnost Podokno náhledu a klepněte na tlačítko Tisk.